Czytaj więcej:

Czytaj więcej:

Czytaj więcej:

Czytaj więcej:

                          Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, 63-200 Jarocin os.Kościuszki 4 ogłasza: ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działki 213/31 oraz 213/33 o łącznej powierzchni 0,1883 ha  położonej w Jarocinie o.Konstytucji 3 Maja32. 

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działek 213/31 i 213/33 o powierzchni 0,1883 ha oraz prawo własności budynku usługowego o łącznej powierzchni użytkowej 759,82 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KZ1J/00034456/5.
Dział III oraz IV księgi wieczystej są wolne od obciążeń.

Cena wywoławcza wynosi : 1.800.000,00 zł
Wadium : 180.000,00 zł
Minimalna kwota postąpienia : 10.000,00 zł
Szczegóły dotyczące wyżej wymienionego przetargu zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni www.smjarocin.pl
Przetarg odbędzie się 24.02.2016 r. o godz. 11,00 w klubie osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie os.Kościuszki 3 (I piętro).

 

Załączniki:

1. Opis Ogólny: nr1, nr2

2. Warunki przetargu : nr3, nr4, nr5, nr6

3. Zgłoszenie przetargu : nr7, nr8

 

 

Informujemy,że sala Klubu Osiedlowego na uroczystości komunijne jest zarezerwowana do roku 2020 i później. Z powyższym rezerwacji na uroczystości komunijne nie przyjmujemy.

 

Przypominamy!

Z uwagi na duże zainteresowanie wynajęciem sali na uroczystości komunijne osoby, które zarezerwowały sale wcześniej są zobowiązane do jak najwcześniejszego potwierdzenia rezerwacji/ Potwierdzenia można dokonać osobiście w siedzibie Klubu Osiedlowego Os. Kościuszki 3 Jarocin lub telefonicznie 609 255 018/ Niepotwierdzona rezerwacja równa się z jej anulowaniem.

Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie

prowadzi wynajem sali z możliwością organizowania w niej: kursów, spotkań, prelekcji, wystaw, szkoleń, imprez okolicznościowych itp.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 609 255 018

 sala1

Informujemy,że sala Klubu Osiedlowego na uroczystości komunijne jest zarezerwowana do roku 2020 i później. Z powyższym rezerwacji na uroczystości komunijne nie przyjmujemy.

Przypominamy!

Z uwagi na duże zainteresowanie wynajęciem sali na uroczystości komunijne osoby, które zarezerwowały sale wcześniej są zobowiązane do jak najwcześniejszego potwierdzenia rezerwacji/ Potwierdzenia można dokonać osobiście w siedzibie Klubu Osiedlowego Os. Kościuszki 3 Jarocin lub telefonicznie 609 255 018/ Niepotwierdzona rezerwacja równa się z jej anulowaniem.

Podczas wakacji letnich i ferii zimowych Klub Osiedlowy zaprasza na półkolonie. Dzieci przebywają pod okiem opiekunów w godzinach od 8.00 - 15.00.

Każdy dzień pobytu wypełniony jest wieloma atrakcjami. Organizujemy szereg wycieczek, wyjścia do kina, wyjścia na kręgle oraz zajęcia na basenie.

Zadbaliśmy również o wyżywienie dla dzieci. Oferujemy pyszne obiady dla dzieci.

Co roku półkolonie spotykają się z dużym zainteresowaniem. A nas cieszą uśmiechnięte miny dzieci, które są skarbem świata ;)

Klub Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej aktualnie zrzesza około 80 emerytów i rencistów, mieszkańców  SM w Jarocinie. Klub  jest po prostu luźną formą spotykania się emerytów i rencistów i wspólnego spędzania wolnego czasu.
      Na działalność Klubu, Spółdzielnia przeznacza środki finansowe i materialne, które wykorzystuje się na organizację imprez kulturalno – oświatowych,  wycieczki krajowe , wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, opery itp. Do tradycji Klubu należą wspólne spotkania integracyjne ( wigilijno – opłatkowe, Dzień Kobiet, Andrzejki itp).

 

Bezpłatny Magazyn Informacyjny

Chcemy przekazywać Wam wszystkie informacje dotyczące Naszej Spółdzielni Mieszkaniowej, tak by każdy z Was był na bieżąco z naszymi wspólnymi sprawami,  a nie dowiadywał się o wielu kwestiach  z lokalnej prasy,

Czytaj więcej: